Datum objave: 07.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

 

 

objavlja prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1  (SLUŽBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST)

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri

-          visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri

-          visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri

-          aktivno znane angleškega jezika

-          najmanj 1 leto delovnih izkušenj

-          znanja za uporabo računalniških programov

-          komunikativnost, organizacijske sposobnosti

 

Delovne naloge:

-          administrativna pomoč pedagogom in raziskovalcem (pomoč pri potnih nalogih,

            časovnicah, študentskih napotnicah, ipd.)

      -     urejanje dokumentacije in nastanitve za goste/gostujoče strokovnjake/gostujoče

            učitelje;

-          priprava predstavitvenih materialov FRI (Survey FRI);

-          vodenje evidence projektov in objava podatkov na intranetu

-          spremljanje razpisov in posredovanje informacij laboratorijem,

-          pomoč pri organizaciji projektnih sestankov na FRI (v sodelovanju s službo za komuniciranje)

-          sodelovanje z gospodarstvom

-          samostojno vodenje manjših projektov ter nudenje pomoči pri vodenju EU in ARRS projektov

-          sodelovanje pri projektu prenova delovnih procesov

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in del po nalogu vodje.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo poleg funkcionalnih znanj pokazali visoko spretnost ustnega in pisnega komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku, poznavanje področja v javnem sektorju, poznavanje akademskega okolja, poznavanje informacijskih sistemov ARRS (eObrazci), MIZŠ (ISSAR), Evropske komisije (Participant Portal). Kompetence: odgovornost, zanesljivost, natančnost, komunikativnost, samoiniciativnost, sposobnost obvladovanja stresnih situacij in napredno znanje uporabe računalniških programov Excel, Word, Power pont, Acrobat Reader.

 

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas 1- enega leta, s polnim delovnim časom, za čas nadomeščanja odsotne delavke in s 3 mesečnim poskusnim delom. Predviden nastop dela je 1.8.2016.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, s pripisom "Prijava – samostojni strokovni delavec VII/1 " v  5  dneh od dneva objave.   

 

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.  

 

Ljubljana, 07.06.2016