Datum objave: 09.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, PRAVNA FAKULTETA

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ

 • visokošolski učitelj v vseh treh nazivih (docent, izredni profesor, redni profesor) – m/ž,
 • 1 prosto delovno mesto
 • visokošolski učitelj za predavanje predmetov iz področja ustavnega in/ali evropskega prava ter predmetov Angleška pravna terminologija in Pravno pisanje;
 • polni delovni čas za nedoločen čas;
 • poskusno delo 4 mesece;
 • zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS.

Pogoji za opravljanje dela:  

 • zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti pravne smeri (prejšnji ali sedanji – v primeru doktorata 3. bolonjske stopnje se zahteva predhodna izobrazba pravne smeri na 1. in 2. stopnji; 
 • veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje prava ali v postopku za izvolitve;
 • odlično poznavanje angleške pravne terminologije in slovenskega pravnega reda.

Funkcionalna znanja in ostale  zahteve:  

 • retorične sposobnosti;
 • inovativnost;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Delovne izkušnje: 4 leta

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;
 • predavanja študentom;
 • vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo.

Rok za prijavo: 60 dni (do vključno 10. avgusta 2016)

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: