Datum objave: 10.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, PRAVNA FAKULTETA

Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za ustavno pravo

 • ASISTENT v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001)
 • 1 prosto delovno mesto
 • zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas
 • čas nastopa dela: 1. oktobra 2016; če naziva še nima do tega datuma, ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje ustavnega prava;
 • poskusno delo 3 mesece. 

Pogoji za opravljanje dela:  

 • zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij);
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje ustavnega prava, lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistent za ustavno pravo  v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena pravnega študija vsaj 8; ocena zaključnega dela na pravnem študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost)
 • funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrb za varno delo delavcev in študentov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8. julij 2016

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: