Datum objave: 15.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:  

Asistent /-ka   (v vseh treh nazivih)   na Oddelku za geologijo

 

šifra delovnega mesta: D010001

za določen čas: 2 leti z možnostjo podaljšanja

s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

 

 2. Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) naravoslovne smeri (geologija)

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) naravoslovne smeri (geologija)

ali

-          magisterij znanosti (prejšnji) naravoslovne smeri (geologija)

ali

-          doktorat znanosti iz področja geologije;

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Geologija (izjemoma je možno habilitacijo pridobiti naknadno do nastopa na delovno mesto); Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij (CAD in GIS ali podobni programi), aktivno znanje angleškega jezika (potrdilo), kompetence na enem ali več področjih, ki jih pedagoško pokriva Katedra za aplikativno geologijo (prednostno hidrogeologija in inženirska geologija) Delovne izkušnje: zaželene strokovne in/ali raziskovalne in/ali pedagoške izkušnje Poskusno delo: do 4 mesece, skladno s sistemizacijo delovnih mest

 

3. Kratek opis dela in nalog: 

 

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Začetek delovnega razmerja: predvidoma 1.10.2016

 

5. Rok za prijavo: do 28. 6. 2016

 

Pisne vloge z življenjepisom, motivacijskim pismom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

 

6.    Kontaktna oseba na članici:

Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39

       e-pošta: