Datum objave: 17.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001)

za izvajanje vaj pri predmetih: Elektroenergetski sistemi na UNI študijskem programu 1. stopnje Elektrotehnika, Delovanje in razvoj elektroenergetskih sistemov (EES) na VSŠ programu 1. stopnja Aplikativna elektrotehnika, Zaščitna tehnika in avtomatizacija EES na VSŠ programu 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika in na podiplomskem študijskem programu 2. stopnja Elektrotehnika pri predmetih  Alternativni viri električne energije in energetski trg, Načrtovanje in vzdrževanje EES in Zaščita in vodenje EES.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas s polnim delovnim časom, od 01.10.2016 do 30.09.2018 s trimesečno poskusno dobo.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) elektrotehniške smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri
 • doktor znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri
 • doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) elektrotehniške smeri

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika
 
Funkcionalna znanja:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • uporaba računalniških orodij

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,   
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme n drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Od kandidata se pričakuje tudi sodelovanje pri raziskavah na področju  obratovanja, načrtovanja in vzdrževanja (EES) s poudarkom na:

 • statičnih in dinamičnih analizah obratovanja EES,
 • analizi zanesljivosti oskrbe z električno energijo,
 • kratkoročni in dolgoročni napovedi porabe in proizvodnje električne energije ter napovedi prenosnih izgub,
 • analizi učinkovitosti investicij v ESS in optimizaciji pri obratovanju in načrtovanju EES ter na področju energetskih trgov ter sistemskih storitev s poudarkom na:
 • kratkoročni in dolgoročni napovedi cen električne energije in sistemskih storitev,
 • ekonomskem dispečiranju in angažiranju elektrarn,
 • analizi tveganj in ipd.


Rok za prijavo: 7 dni, od 17.06.2016 do  24.06.2016

Kontaktna oseba na članici:
Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: