Datum objave: 21.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:   

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž

na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje

šifra del. mesta: D019001,

            za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja geotehnologije in rudarstva

 

Veljaven habilitacijski naziv: docent / izredni profesor / redni profesor za habilitacijsko področje Geotehnologija in rudarstvo

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:   retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, znanje angleškega in slovenskega jezika, uporaba računalniških orodij, delovne izkušnje na področju premogovništva.

 

 

3. Kratek opis dela in nalog:  

-       oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-       organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-       predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-       vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-       usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-       znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-       sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-       skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno

izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

Rok za prijavo:  60 dni, do 20.8.2016

 

RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

 

5. Kontaktna oseba na članici:

     Helena Zalar, tel. 01 200 32 39