Datum objave: 21.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, EKONOMSKA FAKULTETA

objavlja

prosto delovno mesto Asistent na Katedri za trženje (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom

Delovno področje – opis delovnih nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), področje trženja ali sorodnih področij
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), področje trženja ali sorodnih področij
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), področje trženja ali sorodnih področij

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):

 • asistent za habilitacijsko področje trženja, lahko je tudi v postopku za izvolitev v naziv

Pričakujemo naslednja znanja in sposobnosti (navedena po pomembnosti):

 • aktivno znanje angleškega jezika, pripravljenost za strokovno usmeritev na področju dela, zavezanost k uporabi inovativnih pedagoških pristopov, pedagoške izkušnje dela s študenti, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Pričakovane osebnostne lastnosti:

 • samoiniciativnost, proaktivnost, komunikativnost,
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • odgovornost, zanesljivost in usmerjenost k ciljem.

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila v zvezi z oddajo vloge za izvolitev v naziv se lahko obrnete na Jasmino Muljavec v Kadrovski službi EF UL ().

Kakršnakoli dodatna dokazila ali reference s področja ponujajo večjo možnost izbora kandidata.

Prijave z dokazili pošljite do 5. 9. 2016 po e-pošti na naslov: .