Datum objave: 22.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:           Univerza v Ljubljani,

            Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

1.      Razpisano delovno mesto:   ZNANSTVENI SODELAVEC, H019007

 

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti, veljavni naziv znanstveni sodelavec (lahko tudi pedagoški naziv docent) – področje družboslovna informatika

 

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

 

4.       Rok za prijavo:                  22. 6. 2016  do 26. 6. 2016

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu

                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

 

5.      Računalniški programi:     Poznavanje MS Office, napredno poznavanje računalniškega paketa R                                 in SPSS

 

 

6.       Funkcionalna znanja

in ostale zahteve:                   inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni                                                             komunikaciji, poznavanje in obvladovanje naprednih statističnih analiz

                                          

 

7.       Delovno razmerje:             določen čas,  do 28. 2. 2019 (čas trajanja projekta)

                                         polni delovni čas, 40 ur/teden do 31. 12. 2016

                                                       krajši delovni čas, predvidoma 20 ur/teden od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2019

                                                       predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu avgustu 2016

 

 

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si