Datum objave: 23.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

STROKOVNI DELAVEC VI. – za varnostno-receptorska dela

Število razpisanih delovnih mest: 2
Šifra delovnega mesta: J016037
Tarifni razred: VI.
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, izmensko delo
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

-          višja strokovna izobrazba tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge smeri

-          višješolska izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge smeri

-          zaželen opravljen izpit za varnostnika

-          najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju varovanja

-          aktivno znanje slovenskega jezika

-          znanje angleškega jezika

-          sposobnost za pisno in govorno komunikacijo v slovenskem in angleškem jeziku

-          sposobnost za delo z ljudmi

-          poznavanje informacijske tehnologije

-          nekaznovanost, komunikativnost, samostojnost, resnost, odgovornost, odločnost in urejenost

Opis dela in nalog:

-          izvaja in sodeluje pri aktivnostih na svojem delovnem področju

-          izvaja operativne naloge delovnega področja

-          vodi razne evidence po navodilih

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

 Podrobnejši opis:

-          izvaja varovanje in zaščito objekta, premoženja, okolice objekta ter ljudi

-          izvršuje nadzor in obhode objekta in prostorov

-          odklepa in zaklepa vhode na objektu

-          spremlja video nadzor vhodov, prostorov in dvorišča

-          ustrezno ukrepa ob sproženju alarma na sredstvih za tehniško varovanje

-          preprečuje kraje in po potrebi zadrži osebo do predaje policiji

-          sprejema, usmerja in daje informacije obiskovalcem in strankam

-          nadzoruje prihod in izhod zaposlenih in obiskovalcev

-          odgovorni osebi poroča o svojih opažanjih, nepredvidenih situacijah, izrednih dogodkih, morebitnih poškodbah prostorov in opreme, ter o tem napiše tudi poročilo

-          vzpodstavlja telekomunikacijske povezave in posreduje sporočila

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  23. 6. 2016 – 30. 6. 2016
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.