Datum objave: 23.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

FILOZOFSKA FAKULTETA

Aškerčeva 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/ IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR za področje razvojne psihologije

Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat psiholoških znanosti,

-          veljaven habilitacijski naziv docent, izrednega profesorja ali rednega profesorja, pridobljen na Univerzi v Ljubljani, za področje razvojne psihologije,

-          ker iščemo kandidata za izvajanje točno določenih predmetov Razvojna psihologija otroštva, Uporabna razvojna psihologija, Razvojna psihologija, Uporabna otroška psihologija, Otroška igra in risba in Otrok v družini in vrtcu – mora kandidat imeti ustrezno bibliografijo s tega področja,

-          potrebni so znanstveno-raziskovalni dosežki s področja razvojne psihologije.

Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd..)

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8 dni od objave, do vključno 30. 6. 2016

Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi, znanju tujih jezikov in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo.

Kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.

RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalce neobvezujoč.

Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Delovno razmerje: določen čas (1 leto), s polnim delovnim časom. Zaposlitev od: predvidoma v študijskem letu 2016/2017

Kontaktna oseba na članici: Lidija Strmole Menčak, tel.: 24 11 030

E-mail: