Datum objave: 23.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok  od 23. 06. 2016 do 30. 06. 2016)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

 

1.      Razpisano delovno mesto:

ASISTENT ZA PODROČJE KRAJINSKO OBLIKOVANJE  (M/Ž) za nedoločen čas  s polnim delovnim časom


2.      Pogoji za opravljanje dela:

 

- univerzitetna izobrazba – kraj. arhitektura

      - izvolitev v naziv asistent za področje Krajinsko oblikovanje

 

3.      Kratek opis dela in nalog:

 

-   vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-  sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-   sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

 

 

4.      Rok za prijavo:  od 23. 06. 2016  do vključno 30. 06. 2016.

 

5.      Zaposlitev bo možna po prejemu soglasja h kadrovskem načrtu UL s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. predvidoma 1. 9. 2016.

 

 

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

 

6.      Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tomaž Podboj

Telefonska številka: 01 320 3060