Datum objave: 23.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok  60 dni od objave – do  22. 08. 2016)

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

 

1.      Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – docent za področje Geografija    za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

 

2.      Pogoji za opravljanje dela:

 

     - doktorat znanosti

    - izvolitev v naziv docent za področje Geografija

    - znanje slovenskega in angleškega  jezika

    - retorične sposobnosti.

 

3.      Kratek opis dela in nalog:

 

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

 

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženim življenjepisom in bibliografijo sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

 

4.      Rok za prijavo:  60 dni od objave   -  od 23. 06. 2016 do 22. 08. 2016.

 

5.      Zaposlitev bo možna po prejemu soglasja h kadrovskemu načrtu UL s strani Ministrstva za izobraževanje , znanost in šport oz.  predvidoma 1.9.2016.

 

6.      Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Tomaž Podboj

Telefonska številka: 01 3031 3060

E-mail: