Datum objave: 23.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – karierni svetovalec

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 6. 2017

Poskusno delo 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri 3 leta ustreznih delovnih izkušenj zaželene izkušnje na področju izvajanja kariernega svetovanja in organizacije dogodkov z namenom povezovanja študentov s potencialnimi delodajalci poznavanje področja visokega šolstva poznavanje področja trga delovne sile in aktivne politike zaposlovanja izkušnje z delom na projektih financiranih iz evropskih socialnih skladov aktivno znanje svetovnega tujega jezika znanja za uporabo računalniških programov komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:

samostojno svetuje na svojem delovnem področju, izvaja operativne naloge delovnega področja, oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja, koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja, spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju, opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

pripravlja dokumente za prijavo na različne projekte z namenom nadgradnje storitev kariernega svetovanja oz. osebnega in profesionalnega razvoja študentov; organiziranje aktivnosti, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela; promocija dejavnosti visokošolskega zavoda in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa na visokošolskem zavodu med potencialnimi delodajalci; promocija ter širjenje rezultatov in učinkov dela, sodelovanje pri pripravah vsebin in nadgradenj na spletni strani kariernega centra; organiziranje aktivnosti, ki bodo osveščali študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela; vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela in druge naloge po navodilih koordinatorja.

Rok za prijavo:  24. 6. 2016 – 1. 7. 2016
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.