Datum objave: 27.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: TAJNIK ČLANICE VII/2 (M/Ž)
Šifra delovnega mesta: J017908
Tarifni razred: VII/2
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom
Poskusno delo: 4 mesece

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma pravne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma pravne smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, vodstvene in organizacijske sposobnosti

Delovne izkušnje: 5 let ustreznih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,
 • kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
 • zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji,
 • vodenje pravnih in upravnih postopkov članice,
 • priprava osnov za splošne akte članice,
 • sodelovanje pri delu organov članice in univerze,
 • izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva,
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

Rok za prijavo: do vključno 8.7.2016.
Vloge z življenjepisom in dokazili pošljite na e-naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marjeta Škufca Pečjak
Telefonska številka: 01/ 43 45 820
E-mail:

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire (ustno ali po elektronski pošti). Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.