Datum objave: 27.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001

Pogoji za opravljanje dela:

  • aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti (sociologija), raziskovalni naziv asistent (lahko tudi pedagoški naziv asistent)

Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo:  27. 6. 2016  do 1. 7. 2016

Kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi:  Poznavanje MS Office, SPSS, osnovno program R

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni komunikaciji

Delovno razmerje: določen čas, do 31. 12. 2018 (čas trajanja projekta)  poskusno delo: 3 mesece polni delovni čas, 40 ur/teden  predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu avgustu ali  septembru 2016

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: