Datum objave: 28.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  60 dni od objave )

Univerza v Ljubljani, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Rodica, Domžale

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT za področje ŽIVINOREJA  za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti
  • izvolitev v naziv docent  za področje Živinoreja
  • znanje slovenskega jezika 

Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

Rok za prijavo: 60 dni od objave (28. 06. 2016 do 27. 08. 2016)

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Mojca Dermastja   
Tel.: 01 320 38 01