Datum objave: 29.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001) v nazivu (1) asistent z doktoratom za področje matematike (1) eno prosto delovno mesto

Zaposlitev za določen čas – za čas nadomeščanja delavca na porodniškem dopustu od 1.10.2016 dalje, s polnim delovnim časom, s štiri mesečno poskusno dobo.

2.      Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji ) ali sedanji naravoslovno tehniške smeri
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje matematike,
 • funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi za varno delo delavcev in študentov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 4. Rok za prijavo:

Rok za prijavo do 8.9.2016.

Kandidati naj k prošnji priložijo

 • kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (izjemoma je možno habilitacijo pridobiti naknadno)
 • bibliografijo (samo kandidat, ki nima raziskovalne šifre in nima s tem zavedene bibliografije v sistemu Cobiss),
 • kratko vizijo svojega dela na FRI v prihodnosti, 
 • opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
 • opis minulega pedagoškega dela,
 • življenjepis.

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana si pridržuje pravico, v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, da kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.