Datum objave: 05.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (Ž/M)
za nedoločen čas, s krajšim, polovičnim (50%) delovnim časom, 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti,
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje bibliotekarstva ali informacijske znanosti oz. ustreznost habilitaciji za področje bibliotekarstva ali informacijske znanosti;
 • zaželene reference s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti
 • znanje slovenskega jezika
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh dejavnosti za izvedbo študijskih predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela z drugimi izvajalci predmetov,
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških dejavnosti pri predmetih na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih dejavnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri drugih dejavnostih, povezanih s pedagoškim oz. znanstveno raziskovalnim delom na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.).

4. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 3. 9. 2016.

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu
 • reference s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti,
 • motivacijsko pismo,
 • funkcionalna znanja

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Predviden pričetek dela: 1. 10. 2016.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 10 28
E-mail: