Datum objave: 06.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠKEM JEZIKU (m/ž), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti iz literarnih ved
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za  področje književnosti v angleškem jeziku oz. ustreznost habilitaciji za področje književnosti v angleškem jeziku
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • zaželena sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 4. 9. 2016.

Kandidat posreduje prošnjo, življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, bibliografijo, reference s področja angleške in ameriške poezije ter ameriške dramatike, dokazila o izobrazbi in habilitaciji, motivacijsko pismo, funkcionalna znanja, na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Predviden pričetek dela: 1. 10. 2016.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: