Datum objave: 08.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR ZA ITALIJANSKI JEZIK (m/ž)
v nazivu visokošolski učitelj lektor za italijanski jezik, za nedoločen čas, delo s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:

  • profesor italijanščine
  • veljaven habilitacijski naziv lektor/lektorica za italijanski jezik
  • aktivno znanje slovenskega jezika
  • strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost

Kratek opis del in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
  • izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih  (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – specialističnih študijskih programih in drugih oblik pedagoškega dela,
  • pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven.

Rok za prijavo: do vključno 16. 7. 2016

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: