Datum objave: 11.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM (m/ž)
Šifra delovnega mesta: D010001
Tarifni razred: IX

Trajanje in začetek zaposlitve:

 • Nedoločen čas s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 10. 2016.
 • Poskusno delo: 4 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri ali priznana pomembna umetniška dela na področju gledališke in radijske umetnosti
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje govor
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom ali dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem in umetniškem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega, umetniškega ter raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško, znanstveno raziskovalno in umetniško delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 11. 7. 2016

Rok za prijavo: 20 dni od objave, do 31. 7. 2016

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana (lahko tudi preko elektronske pošte, e-mail:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: