Datum objave: 12.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA ODDELKU ZA OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ, predmet TIPOGRAFIJA (M/Ž)

Šifra DM: D019001   
Tarifni razred: IX
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri in/ali priznana pomembna umetniška dela na področju vizualnih komunikacij
 • Veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje oblikovanje vizualnih komunikacij
 • Znanje vsaj enega tujega jezika in odlično znanje slovenskega jezika
 • Najmanj 1 leto pedagoških delovnih izkušenj na področju visokega šolstva
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni od objave (do 10. 9. 2016)

Pisne vloge z življenjepisom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Kadrovska služba, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Nina Gršič 
Telefonska številka: 01/4212-507
E-mail: