Datum objave: 14.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA INŠTITUTU ZA BIOSTATISTIKO IN MEDICINSKO INFORMATIKO, za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom (50%)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja biomedicine ali statistike
 • veljaven habilitacijski naziv:
 • docent  za področje biomedicinska informatika ali
 • izredni profesor za področje biomedicinska informatika ali
 • redni profesor za področje biomedicinska informatika
 • znanje slovenskega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.  Rok za prijavo:  60 dni, od 14.7.2016 – 12.9.2016
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Janez Stare
Telefonska številka: 01 543 7770