Datum objave: 14.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE FILOZOFIJE (m/ž)
Vrsta zaposlitve: za nedoločen čas; s krajšim, 50 % delovnim časom
Tarifni razred: IX
 
Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti
 • izvolitev v naziv visokošolskega učitelja za področje filozofije
 • smer filozofska antropologija in etika
 • univerzitetna diploma iz teologije
 • znanje slovenskega in angleškega jezika
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • kandidat mora k pisni vlogi priložiti življenjepis in znanstveno bibliografijo z ustreznega področja

Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

Rok za prijavo: 60 dni od objave, do 19.9.2016

Vloge z življenjepisom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Cilka Strle 
Telefonska številka: 01 / 4345 810
E-mail: