Datum objave: 15.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, FILOZOFSKA FAKULTETA, LJUBLJANA, Aškerčeva 2

Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA SINOLOGIJO
(šifra DM:D010001) m/ž
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomiran sinolog/sinologinja oz. končan magistrski študij bolonjskega študija Sinologija
 • veljaven habilitacijski naziv asistenta/asistentke za sinologijo
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • sposobnost aktivne uporabe računalniških in elektronskih orodij (vključno z e-učilnicami, VIS-om, oddelčnimi forumi)
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • samoiniciativnost in kreativnost pri pedagoškem in strokovnem delu
 • odlične komunikacijske in pedagoške sposobnosti

Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 23. 7. 2016

Nastop dela: 1. 10. 2016

Kandidat posreduje prošnjo, motivacijsko pismo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv ter bibliografijo na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: