Datum objave: 14.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, EKONOMSKA FAKULTETA

Razpisano delovno mesto: Asistent, v nazivu asistent z doktoratom na Katedri za podjetništvo (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom

Delovno področje – opis delovnih nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):

 • asistent za habilitacijsko področje podjetništva

Pričakujemo naslednja znanja in sposobnosti (navedena po pomembnosti):

 • aktivno znanje angleškega jezika, pripravljenost za strokovno usmeritev na področju dela, zavezanost k uporabi inovativnih pedagoških pristopov, pedagoške izkušnje dela s študenti, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Pričakovane osebnostne lastnosti

 • samoiniciativnost, proaktivnost, komunikativnost,
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • odgovornost, zanesljivost in usmerjenost k ciljem.

Kakršnakoli dodatna dokazila ali reference s področja ponujajo večjo možnost izbora kandidata.

Prijave z dokazili pošljite do 20. 07. 2016 po e-pošti na naslov: .