Datum objave: 15.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj M/Ž.

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Tarifni razred: IX.
 • Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
 • Naziv: docent / izredni profesor / redni profesor.
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – (50 % oziroma 20 ur na teden).

Trajanje zaposlitve: določen čas (za obdobje enega leta) z možnostjo podaljšanja.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti (prejšnji) s področja fizike ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja fizike.
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent, izredni profesor, redni profesor za področje fizike in mednarodne znanstveno raziskovalne reference s področja fizike delcev, kvantne mehanike ali astrofizike.
 • Znanje slovenskega jezika.
 • Najmanj pet let delovnih izkušenj na visokošolskem področju.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja s krajšim delovnim časom (50 %), za določen čas, od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, z možnostjo podaljšanja. Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

5. Datum objave: 15. 7. 2016.

6. Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave (do 13. 9. 2016).

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič, Tel.: +386 1 58 92 354,