Datum objave: 19.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

 

 

objavlja prosto delovno mesto za delo na izposoji, STROKOVNI DELAVEC VI   (KNJIŽNICA)

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          višja strokovna izobrazba ustrezne smeri,

-          višješolska izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri,

-          najmanj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,

-          znanje vsaj enega svetovnega jezika,

-          znanje za uporabo knjižničnih računalniških programov,

-          osnove programske opreme COBISS 2,

-          urejanje besedil in baz podatkov,

-          organizacijske sposobnosti, komunikativnost.

 

 

Delovne naloge:

-          pripravlja gradiva za izposojo,

-          vodi knjižničarske zapise o nabavi in izposoji gradiva,

-          katalogiziranje knjižničnega gradiva,

-          opravlja medknjižnično izposojo,

-          opravlja inventarizacijo knjižničnega gradiva,

-          vnaša bibliografijo zaposlenih na fakulteti v COBISS,

-          opravlja administrativna dela,

-          fotokopira gradivo,

-          opremlja in vzdržuje gradivo,

-          ureja razstavno gradivo,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in del po nalogu vodje.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s pridobljenim nazivom višji knjižničar; ki bodo poleg funkcionalnih znanj pokazali visoko spretnost ustnega in pisnega komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s 3 mesečnim poskusnim delom. Predviden nastop dela je 1.9.2016.

 

Kandidati pošljejo elektronske prijave na   ali pisne prijave z dokazili na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, s pripisom "Prijava – strokovni delavec VI " v  8-ih  dneh od dneva objave.   

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana si pridržuje pravico, v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, da kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.  

 

Ljubljana, 12.07.2016