Datum objave: 20.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Asistent M/Ž.

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D010001.
 • Tarifni razred: VII/2-3.
 • Ime naziva: Asistent.
 • Šifra naziva: 3.
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
 • Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) matematične smeri.
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) matematične smeri.
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) matematične smeri.

Ostali pogoji:

 • povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0.
 • ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8.
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje matematike.
 • najmanj enoletne delovne izkušnje v visokošolskem prostoru na pedagoškem področju.
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

         
3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za določen čas predvidoma od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, z možnostjo podaljšanja, oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

5. Datum objave: 20. 7. 2016

6. Rok za prijavo: 40 dni od datuma objave oziroma do 29. 8. 2016

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: