Datum objave: 21.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - PREDAVATELJ m/ž

 • na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje
 • šifra del. mesta: D017004,
 • šifra naziva: 2,
 • za določen čas, s krajšim delovnim časom 8 ur/teden (20%) 
 • predvidoma od 1.10.2016 do 30.6.2017.

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja geotehnologije in rudarstva.
 • Veljaven habilitacijski naziv: predavatelj za področje Merstvo ali Geotehnologija in rudarstvo ali Uporabna geofizika.
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo:  60 dni, do 19.9.2016

Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39