Datum objave: 21.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  Visokošolski učitelj – docent / izredni / redni profesor za področje sociologija

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • doktorat znanosti
 • izvolitev v habilitacijski naziv visokošolski učitelj za področje sociologija,
 • kandidat mora imeti izkušnje z delom v pedagoškem procesu na visokošolskem zavodu
 • ker iščemo kandidata za izvajanje točno določenih predmetov, mora imeti kandidat ustrezno bibliografijo za področje sociologije izobraževanja in didaktike sociologije

Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 21. 7. 2016 do 5. 8. 2016

 • kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo
 • kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
 • RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.

Računalniški programi: poznavanje MS Office

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

Delovno razmerje: določen čas (1 leto), s polnim delovnim časom, zaposlitev od: predvidoma v študijskem letu 2016/2017

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: