Datum objave: 27.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto:   SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1; J017100

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • najmanj prva stopnja bolonjskega študija – družboslovno-metodološka/ informatična, matematično statistična izobrazba, ali ustrezne druge smeri,
 • informacijska pismenost,
 • poznavanje statističnih programov za analizo in vizualizacijo podatkov,
 • pričakovane 1 letne delovne izkušnje na podobnih področjih (lahko tudi neformalne),
 • poznavanje uradnih podatkov javnih ustanov (volitve, registri, anketni viri na SURS, NIJZ …),
 • razumevanje ustvarjanja, vrednotenja in dostopa do mikropodatkov javnih ustanov,
 • poznavanje metapodatkovnih standardov in
 • poznavanje zakonodaje in postopkov glede ravnanja z osebnimi podatki.

Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • samostojno načrtovanje in opravljanje strokovnega dela na svojem delovnem področju,
 • samostojno izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo,
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremljanje informacij in novosti s svojega delovnega področja in
 • samostojno opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobni opis:

 • evidentiranje mikropodatkov, ki jih ustvarjajo javne ustanove,
 • delo na mednarodnih projektih,
 • spremljanje razvoja in novosti pri pristopih za zagotavljanje dostopa do mikropodatkov javnih ustanov,
 • podpora postopkom za zagotavljanje reproduktibilnosti raziskovanja,
 • vizualizacija podatkov, spodbujanje odprte (državljanske) znanosti,
 • promocija ponovne uporabe podatkov javne in državne uprave za boljše upravljanje Republike Slovenije,
 • izbor, priprava verzij mikropodakov za javno rabo in za znanstveno rabo, dokumentacija, ter organiziranje dostopa,
 • statistično zakrivanje podatkov in upravljanje z režimi za varovanje zasebnosti,
 • komuniciranje in sodelovanje z ustvarjalci podatkov in uporabniki pri promociji druge rabe,
 • vključevanje obravnave mikropodatkov javnih ustanov v potek dela v arhivu,
 • aktivna udeležba na domačih in mednarodnih strokovnih dogodkih po nalogu nadrejenega in
 • obveščanje in usposabljanje uporabnikov domačih in mednarodnih mikropodatkov in spremljanje aktualnih publikacij, organiziranje in promocija različnih dogodkov doma in v tujini.

Rok za prijavo:   do 8.8.2016

 • kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi
 • kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi:  dobro poznavanje statističnih programov za analizo številskih podatkov (SPSS, Stata, R…) in orodij za oblikovanje predstavitev, spletno komuniciranje, ipd.

Funkcionalna znanja  in ostale zahteve: komunikativnost, organizacijske in analitične sposobnosti, natančnost, profesionalnost, pripravljenost za timsko delo, smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog, sposobnost samostojne priprave besedil in predstavitev

Delovno razmerje:  

 • Določen čas do 31. 1. 2017 s predvidenim podaljšanjem (3 mesece    poskusna doba)
 • Polni delovni čas, 40 ur/teden
 • Predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu septembru 2016
   

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: