Datum objave: 27.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


Digitalni arhivist

Razpisano delovno mesto:   SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III; J017104
 
Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali druga stopnja bolonjskega študija, praviloma družboslovne smeri ali humanistike (knjižničarstvo, arhivistika) ali druge ustrezne smeri (informatika, računalništvo),
 • informacijska pismenost,
 • poznavanje metapodatkovnih standardov,
 • poznavanje modelov in postopkov digitalne hrambe (OAIS, DSA, ipd.),
 • poznavanje osnov informatike, spletnih tehnologij in standardov, programiranja ter osnov upravljanja operacijskih sistemov,
 • poznavanje predpisov s področja informacijske varnosti
 • leto in pol delovnih izkušenj. 

Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • samostojno opravljanje strokovno organizacijskih del na svojem delovnem področju,
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
 • spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju in
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobni opis:

 • informacijska in organizacijska podpora nad poteki dela v arhivu,
 • delo na mednarodnih projektih,
 • aktivna udeležba na domačih in mednarodnih strokovnih dogodkih po nalogu nadrejenega,
 • spremljanje razvoja in priprava organizacijskih in tehničnih podlag za zagotovitev delovanja zaupanja vrednega digitalnega repozitorija,
 • uvajanje odprto kodnih programov in dodatkov in uporaba metapodatkovnih standardov za podporo trajni digitalni hrambi,
 • podpora varnemu fizičnemu shranjevanju in zagotavljanju dostopnosti digitalnih gradiv,
 • uvajanje in koordinacija sodelujočih (stalnih in pomožnih sodelavcev) pri nalogah v arhivu,
 • spremljanje izpolnjevanja nalog na drugih projektih za zagotavljanje doseganja ciljev,
 • izdelava periodičnih poročil, sodelovanje pri načrtovanju optimizacije stroškov in zagotavljanju kakovosti storitev za uporabnike,
 • obveščanje in usposabljanje uporabnikov domačih in mednarodnih mikropodatkov in spremljanje aktualnih publikacij, organiziranje in promocija različnih dogodkov doma in v tujini,
 • koordinacija razvoja spletnega orodja za optimizacijo predaje, iskanja in dostopa do raziskovalnih podatkov in
 • uvajanje standardov za kakovostno in usklajeno izvajanje postopkov pri ravnanju z gradivi, ustvarjanju metapodatkov in dokumentiranju in vodenje postopkov nadzora.

Rok za prijavo:   do 8. 8. 2016

 • kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazilo o izobrazbi
 • kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
   

Računalniški programi:  dobro poznavanje statističnih programov za analizo številskih podatkov (SPSS, Stata, R…) ali programov za analizo kvalitativnih podatkov (NVivo, Atlas…) ipd., znanje vsaj enega programskega jezika (Pyton, Java) ipd.
 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: komunikativnost, organizacijske in analitične sposobnosti, natančnost, profesionalnost, pripravljenost za timsko delo, smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog
 

Prednosti:

 • Znanja za razvijanje in nastavitve programov za podporo digitalnemu arhivskemu ravnanju z raziskovalnimi podatki
 • Izvolitev v raziskovalni naziv, delovne izkušnje na sorodnih področjih 
   

Delovno razmerje:  

 • Določen čas do 31. 7. 2017 (3 mesece poskusna doba)
 • Polni delovni čas, 40 ur/teden
 • Predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu septembru 2016
   

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: