Datum objave: 27.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM, H018003


Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, znanstveni magisterij (področje ekonomija)


Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


Rok za prijavo:   27. 7. 2016  do  1. 8. 2016

 • kandidat posreduje prošnjo, 
 • CV,
 • dokazila o izobrazbi  
 • kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti


Računalniški programi:  Poznavanje MS Office


Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni komunikaciji
    

Delovno razmerje:  

 • določen čas,  do 28. 2. 2017 
 • krajši delovni čas, predvidoma 60% oz. 24 ur/teden 
 • predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu septembru 2016


Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: