Datum objave: 29.07.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok  od 29. 07. 2016 do  05.08. 2016)

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

 

1. Razpisano delovno mesto:

 

ASISTENT Z DOKTORATOM  - H019001  (M/Ž)

 

za določen čas s polnim delovnim časom, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.

 

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 

-                      doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri – s področja prostora, okolja ali sorodnih ved,

-                      doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri – s področja prostora, okolja ali sorodnih ved,

-                      aktivno znanje  angleškega jezika,

-                      poznavanje računalniških programov (oblikovanje besedila, statistika, osnovni GIS),

-                      1 leto delovnih izkušenj pri raziskovalnih projektih a področja prostora, okolja ali sorodnih ved.

 

3. Kratek opis dela in nalog:

 

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

 

4. Rok za prijavo: 8 dni  od 29.  07.  2016  do 05. 08. 2016.

 

    Nastop dela 16. 08. 2016

 

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

 

 

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tomaž Podboj

Telefonska številka: 01 320 3060