Datum objave: 01.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

 Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

 Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE (D019001) M/Ž

Pogoji za opravljanje dela:

§  Doktorat znanosti oz. priznanje pomembnih umetniških del

§  Veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje industrijsko oblikovanje

§  Znanje vsaj enega tujega jezika in odlično znanje slovenskega jezika

§  Najmanj 1 leto pedagoških delovnih izkušenj na področju visokega šolstva

§  Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

 

Splošni opis dela in nalog (iz opisa delovnega mesta):

·         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;

·         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);

·         predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;

·         vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;

·         mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke;

·         znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;

·         skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;

·         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili pošljejo na naslov:


 

 Rok za prijavo: 10 dni, do vključno 10. 8. 2016.

RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.