Datum objave: 08.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok 3 dni od objave)

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

ASISTENT ( D010001 ) ZA PODROČJE MOLEKULSKA BIOLOGIJA  (M/Ž) za določen čas s polnim delovnim časom (nadomeščanje delavke na daljšem bolniškem dopustu).

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

 

-      visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) biotehniške ali druge naravoslovne smeri/ magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) biotehniške ali druge naravoslovne smeri

    -   izvolitev  v naziv asistent za področje Molekulska biologija

    -   aktivno znanje slovenskega jezika

    -   smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine ( študentov )

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

 

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-  sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-  nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-  opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

 

4.   Rok za prijavo:  3 dni od objave

Zaposlitev: od 1.9.2016 do vrnitve delavke na daljšem bolniškem dopustu

 

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mira Potočnik

Telefonska številka: 01 320 3301