Datum objave: 18.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

TEHNIČNI DELAVEC IV (I) – ZA VARNOSTNO RECEPTORSKA DELA

 

Število razpisanih delovnih mest: 2
Šifra delovnega mesta: J034074
Tarifni razred: IV
Plačna podskupina: J3
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, izmensko delo
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 1 mesec

 

Pogoji za opravljanje dela:

 •   srednja poklicna izobrazba tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 •   najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju varovanja
 • opravljen izpit za varnostnika
 • aktivno znanje slovenskega jezika znanje angleškega jezika
 • sposobnost za pisno in govorno komunikacijo v slovenskem in angleškem jeziku
 • poznavanje informacijske tehnologije
 • sposobnost za delo z ljudmi
 • nekaznovanost, komunikativnost, samostojnost, resnost, odgovornost, odločnost in urejenost

Opis delovnega mesta:

 • izvaja varovanje in zaščito objekta, premoženja, okolice objekta ter ljudi
 • izvršuje nadzor in obhode objekta in prostorov
 • odklepa in zaklepa vhode na objektu
 • spremlja video nadzor vhodov, prostorov in dvorišča
 •  ustrezno ukrepa ob sproženju alarma na sredstvih za tehniško varovanje
 •  preprečuje kraje in po potrebi zadrži osebo do predaje policiji
 • sprejema, usmerja in daje informacije obiskovalcem in strankam
 • nadzoruje prihod in izhod zaposlenih in obiskovalcev
 •  odgovorni osebi poroča o svojih opažanjih, nepredvidenih situacijah, izrednih dogodkih, morebitnih poškodbah prostorov in opreme, ter o tem napiše tudi poročilo
 •  vzpodstavlja telekomunikacijske povezave in posreduje sporočila
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

 

Rok za prijavo18. 8. 2016  –  23. 8. 2016
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.