Datum objave: 17.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:           Univerza v Ljubljani,

            Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

1.      Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC, H017004

                            

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija (družboslovne smeri), veljavni raziskovalni naziv asistent (lahko tudi pedagoški naziv asistent)

 

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

 

4.       Rok za prijavo:                  17. 8. 2016  do 21. 8. 2016

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu

                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

 

5.      Računalniški programi:     Poznavanje MS Office

 

 

6.       Funkcionalna znanja

in ostale zahteve:                   inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni                                                             komunikaciji

                                          

 

7.       Delovno razmerje:             določen čas,  do 31. 5. 2018 (projektno delo)

                                         krajši delovni čas – 32 ur/teden do 31. 12. 2016

                                                       krajši delovni čas, predvidoma 18 ur/teden od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2018

                                                       predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu septembru 2016

 

 

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si