Datum objave: 24.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI,  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT v nazivu (1) asistent z doktoratom (m/ž)
Šifra delovnega mesta: D010001
Tarifni razred: IX
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti,
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje bibliotekarstva ali informacijske znanosti
 • zaželene reference s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti
 • zaželene izkušnje pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju bibliotekarstva ali informacijske znanosti
 • znanje za uporabo knjižničnih računalniških programov,
 • znanje za uporabo računalniških orodij za urejanje besedil, preglednic, predstavitev ter podatkovnih zbirk,
 • znanje slovenskega jezika
 • znanje najmanj dveh tujih svetovnih jezikov, zaželeno angleščina in francoščina
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadziranje izvajanja varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 5. 9. 2016

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija in druge reference s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti,
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu
 • motivacijsko pismo,
 • funkcionalna znanja

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS.

5. Predviden pričetek dela: 15. 9. 2016.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: