Datum objave: 24.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

BIBLIOTEKAR v nazivu (1) Bibliotekar z doktoratom (m/ž)
Šifra delovnega mesta: D 010002, šifra naziva
Tarifni razred: IX
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja bibliotekarstva,
 • veljaven habilitacijski naziv bibliotekar
 • znanje za uporabo knjižničnih računalniških programov,
 • znanje za uporabo računalniških orodij za urejanje besedil, preglednic, predstavitev ter podatkovnih zbirk,
 • zaželena najmanj osnovna licenca za uporabo sistema COBISS
 • zaželene reference s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti
 • zaželene izkušnje pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju bibliotekarstva ali informacijske znanosti
 • zaželene izkušnje pri delu v knjižnicah različnih tipov in z različnimi podatkovnimi zbirkami
 • znanje slovenskega jezika
 • znanje najmanj dveh tujih svetovnih jezikov, zaželeno angleščina in francoščina
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:

 • strokovno bibliotekarsko delo v knjižnici Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
 • informacijsko svetovalno delo
 • referalno delo za posamezna strokovna področja
 • spremljanje razvoja bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva
 • stalno strokovno izpopolnjevanje
 • priprava in izvedba pedagoškega dela
 • vodenje konzultacij s študenti
 • opravljanje drugih nalog, določenih v aktih oz. merilih, ki določajo  neposredno pedagoško obveznosti

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 5. 9. 2016

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu
 • reference s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti,
 • motivacijsko pismo,
 • funkcionalna znanja

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS.

5. Predviden pričetek dela: 15. 9. 2016.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: