Datum objave: 23.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 16 mesecev (od 1.9.2016 do 31.12.2017)
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.9.2016

in

Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 16 mesecev (od 1.9.2016 do 31.12.2017)
Delovni čas: krajši delovni čas – 24 ur/teden (v obsegu 60% polnega delovnega časa)
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.9.2016


2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti  s področja metalurgije in materialov
  • Veljaven habilitacijski naziv:   asistent raziskovalec ali asistent za področje Procesna tehnika materialov, Inženirski materiali ali Fizikalna metalurgija
  • Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij, specifična znanja na področju kovinskih materialov
  • Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Poskusno delo:  3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo vezano na raziskovalni projekt “MARTINA”
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 29.8.2016

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39
e-pošta: