Datum objave: 26.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA  1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisuje 1 (eno) prosto delovno mesto:           

 

»RAZISKOVALEC M/Ž« za določen čas, s polovičnim delovnim časom, predvidoma od 01.10.2016 do 31.05.2018, za delo na EU projektu »CREATING THE NETWORK OF KNOWLEDGE LABS FOR SUSTAINABLE AND RESILIENT ENVIRONMENTS – KLABS” št. projekta: 561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP«, šifra DM: H017004, šifra naziva N: 0, TR: VII/2.

Pričetek dela: predvidoma od 01.10.2016 dalje.

Pogoji za opravljanje dela: 

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali ekonomija ali informatika

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali ekonomija ali informatika

-          magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali urbanizem ali ekonomija ali informatika. 

Funkcionalna znanja:      

-          inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Kratek opis dela in nalog:  

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na EU projektu »CREATING THE NETWORK OF KNOWLEDGE LABS FOR SUSTAINABLE AND RESILIENT ENVIRONMENTS – KLABS”

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,

-          sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

Poskusno delo: 3 mesece.

Rok za prijavo: 3 dni od objave

Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici:  

dr. Mitja Blaganje

telefon: 01/2000 721

e-mail: mitja.blaganje@fa.uni-lj.si