Datum objave: 30.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Asistent M/Ž.

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: D010001.
Tarifni razred: VII/2.
Ime naziva: Asistent.
Šifra naziva: 3
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 % oziroma 20 ur na teden.
Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje enega leta od (predvidoma) 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri psihologija.
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri psihologija.
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri psihologija.

Ostali pogoji:

 • povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0.
 • ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8.
 • potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika.
 • zaželene delovne izkušnje na področju šolske psihologije (5 let).

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.
         
Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas za obdobje enega leta predvidoma od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 s krajšim delovnim časom (50 % oziroma 20 ur na teden) na oddelku za Temeljni pedagoški študij oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

Datum objave: 30. 8. 2016

Rok za prijavo: 12 dni od datuma objave oziroma do 11. 9. 2016

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: