Datum objave: 30.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Asistent M/Ž.

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: D010001.
Tarifni razred: VII/2-3.
Ime naziva: Asistent.
Šifra naziva: 3.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
Trajanje zaposlitve: določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke, za obdobje enega leta od 1. 10. 2016 do (predvidoma) 30. 9. 2017, oziroma do vrnitve delavke iz bolniškega dopusta.

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri psihologija.
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri psihologija.
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri psihologija.

Ostali pogoji:

 • povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0.
 • ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8.
 • potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas za obdobje enega leta, predvidoma od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, oziroma do vrnitve delavke z bolniškega dopusta, s polnim delovnim časom, na oddelku za Temeljni pedagoški študij.

Datum objave: 30. 8. 2016

Rok za prijavo: 12 dni od datuma objave oziroma do 11. 9. 2016

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: