Datum objave: 31.08.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT VII/2 V NAZIVU ASISTENT - (m/ž)

Šifra delovnega mesta: D010001
Tarifni razred: VII/2
za nedoločen čas, s krajšim, polovičnim 50% delovnim časom - 20 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • končan magistrski študij (2. bolonjska stopnja) ali visokošolski univerzitetni študij (prejšnji) ustrezne smeri, Psihologija ali Kognitivna znanost, in dosežen naziv univerzitetni diplomiran psiholog, magister psihologije ali magister kognitivne znanosti,
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje psihologije,
 • zaželene delovne izkušnje v visokošolskem prostoru z organizacijo in izvedbo študijskih vaj, konzultacij in vodenjem projektnega dela s študenti,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika,
 • poznavanje postopkov priprave in procesiranja EEG in fMR podatkov povezanih statističnih analiz,
 • znanje programskih jezikov Python in R,
 • zaželene izkušnje z delom Mac OS in Unix sistemom,
 • zaželene izkušnje s koordinacijo raziskovalnega dela.

Kratek opis del in nalog:

 • načrtovanje, priprava in izvedba laboratorijskih in drugih oblik vaj,
 • zbiranje, analiza in predstavitev zbranih rezultatov,
 • svetovanje, koordinacija in podpora pri izvedbi študentskih projektov in drugih oblik usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, predstojnika oddelka, prodekanov in dekana, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 8. 9. 2016.

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu,
 • motivacijsko pismo,
 • funkcionalna znanja

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Predviden pričetek dela: predvidoma s 1. 10. 2016. Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: