Datum objave: 05.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: tehnični delavec iv (i) – za varnostno receptorska dela

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J034074
 • Tarifni razred: IV
 • Plačna podskupina: J3
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, izmensko delo
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
 • Poskusno delo: 1 mesec

Pogoji za opravljanje dela:

 • srednja poklicna izobrazba tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju varovanja
 • opravljen izpit za varnostnika
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • znanje angleškega jezika
 • sposobnost za pisno in govorno komunikacijo v slovenskem in angleškem jeziku
 • poznavanje informacijske tehnologije
 • sposobnost za delo z ljudmi
 • nekaznovanost, komunikativnost, samostojnost, resnost, odgovornost, odločnost in urejenost

Opis delovnega mesta:

 • izvaja varovanje in zaščito objekta, premoženja, okolice objekta ter ljudi
 • izvršuje nadzor in obhode objekta in prostorov
 • odklepa in zaklepa vhode na objektu
 • spremlja video nadzor vhodov, prostorov in dvorišča
 • ustrezno ukrepa ob sproženju alarma na sredstvih za tehniško varovanje
 • preprečuje kraje in po potrebi zadrži osebo do predaje policiji
 • sprejema, usmerja in daje informacije obiskovalcem in strankam
 • nadzoruje prihod in izhod zaposlenih in obiskovalcev
 • odgovorni osebi poroča o svojih opažanjih, nepredvidenih situacijah, izrednih dogodkih, morebitnih poškodbah prostorov in opreme, ter o tem napiše tudi poročilo
 • vzpostavlja telekomunikacijske povezave in posreduje sporočila
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  5. 9. 2016  –  8. 9. 2016

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.