Datum objave: 05.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: (D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje matematike. (Reg. št. objave na ZRSZ: MN68985).

Število razpisanih delovnih mest: 1.
Šifra delovnega mesta: D019001.
Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje matematike.
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: D1.
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 10 ur tedensko (25 %).
Trajanje zaposlitve: za določen čas enega leta.
Začetek zaposlitve: v študijskem letu 2016/2017.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja matematike;
 • veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje matematike; za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani.
 • izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta.

Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Pri izbiri kandidata bomo upoštevali naslednje kriterije, ki so po pomembnosti razvrščeni takole:

 • vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo na področju verjetnosti;
 • osrednje področje raziskovalnega dela: verjetnost;
 • kakovostno pedagoško in mentorsko delo na vseh ravneh študija.

Obvezne priloge:

 • življenjepis z navedbo relevantnih kvalifikacij in popolna bibliografija del,
 • seznam najpomembnejših objav za oceno kandidatove vloge (največ 10 objav).

Datum objave: 05.09.2016

Rok za prijavo: 7 dni, od 05.09.2016 do 12.09.2016.

Pisne vloge naj kandidatke ali kandidati v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: