Datum objave: 06.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  (Šifra DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje fizike

Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – dopolnilno delo nad polnim delovnim časom 8 ur/tedensko (20 %)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: D019001,
Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje fizike.
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: D1,
Trajanje zaposlitve: za določen čas od 01.10.2016 do 30.09.2017.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike;
 • raziskovalno delovanje na področju medicinske fizike;
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje fizike, sprejet na UL;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 06.09.2016.

Rok za prijavo: 14 dni, od 06.09.2016. do 20.09.2016.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: