Datum objave: 07.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  - V NAZIVU  ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM, ZA PODROČJE glasbeno pedagoških predmetov, šifra DM (D010001)

M/Ž,  za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, na Oddelku za glasbeno pedagogiko.

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene  smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) glasbene  smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) glasbene smeri
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) glasbene  smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) glasbene  smeri

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje glasbeno pedagoških predmetov

3. Kratek opis dela in nalog

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri umetniškem, znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in umetniško, znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do 15.9.2016

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič, univ. dipl. prav.
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: